Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

Χρίστος Φραγκονικολόπουλος

Γεωργία Καδινοπούλου

+30 2310992055, 991955

info@jour.auth.gr

 • Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

  Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επί μέρους κατευθύνσεις:
  α) της Δημοσιογραφίας και
  β) των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

  Για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ενώ λειτουργεί προαιρετικά και ο θεσμός της πρακτικής άσκησης εκτός του Τμήματος.

  • Η Γραμματεία στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου στην οδό Εγνατίας 46 και είναι ανοιχτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 11.00-13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.

   Γραμματέας: Γεωργία Καδινοπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 991955, 992063, 992055

   Email: info@jour.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Γεώργιος Χριστοδούλου
  • Ουρανία Κώνστα

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Γεωργία Καδινοπούλου
  • Χρίστος Χατζηελευθερίου
  • Αικατερίνη Σκουφά
  • Αικατερίνη Σαραλή
  • Εργαστήριο Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ
  • Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
  • Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας
  • Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων
  • Εργαστήριο Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Επικοινωνίας – ΨΗΜΑΣΕ
 • Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη στον 2ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος, σε χώρο 75τμ μαζί με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

  Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και το σύνολο του υλικού και των υπηρεσιών και των δύο βιβλιοθηκών για την επιστημονική τους παιδεία και έρευνα αλλά και γενικότερα για ενημέρωση και πληροφόρηση.

  Ωράριο λειτουργίας: 09:00-16:00 τις εργάσιμες ημέρες.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Σταματία Παπαχρήστου

  Τηλέφωνο: +302310 992093
  Φαξ: +302310 992094
  Email: mmelib@jour.auth.gr

 • Στον πέμπτο όροφο του κτιρίου,  στο εργαστήριο  Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, υπάρχει νησίδα Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο που εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες διδασκόντων και διδασκομένων.  Όλοι οι υπολογιστές έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών και είναι συνδεδεμένοι σε υψηλής ταχύτητας (100Mbit) τοπικό δίκτυο.  Το εργαστήριο υποστηρίζεται από δικτυακό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης (1200dpi) καθώς και από έγχρωμο σαρωτή.

  Υπεύθυνος/η:
  Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
  Εγνατίας 46
  Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 992092

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  για τα γνωστικά αντικείμενα :

  1.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου:  2880/5-2-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  «Τεχνολογία των ΜΜΕ (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ)»
  «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας»

  2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:  «Δημοσιογραφία: Ρεπορτάζ – Ειδήσεις»

  3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2884/3-4-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  “Ανάλυση λόγου των Μ.Μ.Ε.”
  “Διεθνείς Σχέσεις και ΜΜΕ”
  “Διεθνής Δημοσιογραφία”
  “Δίκαιο και Επικοινωνία”
  “Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και Νοητικό Λεξικό-Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς”
  “Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στα ΜΜΕ”
  “Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού”
  “Θεωρία & Κριτική των Τεχνών του Λόγου και του Θεάματος”
  “Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ”
  “Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία”
  “Νεότερη Ελληνική Ευρωπαϊκή Ιστορία”
  “Σημειωτική του Θεάματος”
  “Τεχνολογία των ΜΜΕ (Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση)”

  4.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2899/5&8-12-2014
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  «Δημοσιογραφία, Έρευνα και Νέα Μέσα»

  5.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2903/16-1-2015
  Γνωστικά Αντικείμενα:
  «Εναλλακτική και Συμμετοχική Δημοσιογραφία»
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  6.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2906/19-3-2015
  Γνωστικό Αντικείμενο:
  «Μεθοδολογία και Ψυχομετρία Κοινωνικών Επιστημών»

  7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2913/23-7-2015
  Γνωστικό Αντικείμενο:
  “Πολιτισμικές Σπουδές”

  8.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

  “Κοινωνική Ψυχολογία και ΜΜΕ”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

  9.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

  “Οικονομία και Διοίκηση (Μάνατζμεντ) των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας”

  Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα για τα γνωστικά αντικείμενα:”Νεότερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία”, “Ανάλυση Λόγου των Μ.Μ.Ε.”, “Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε”, “Δημοσιογραφία:Ρεπορτάζ-Ειδήσεις”, “Διεθνείς Σχέσεις και Μ.Μ.Ε.”, “Θεωρία και Κριτική των Τεχνών του Λόγου και του Θεάματος”, “Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας”, “Δίκαιο και Επικοινωνία”, “Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και Νοητικό Λεξικό-Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς”, “Διεθνής Δημοσιογραφία”, “Τεχνολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας:Ραδιόφωνο-Τηλεόραση)”, “Κοινωνιολογία των Τεχνών και Μαζική Επικοινωνία”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο