Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόεδρος: 
Αθανάσιος Μιχαηλίδης
Γραμματέας: 
Δήμητρα Κούντη
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996071
Fax: 
+30 2310 996071
Email: 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972.

Αριθμεί 1.802 προπτυχιακούς φοιτητές, 92 υποψήφιους διδάκτορες, 27 μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, 12 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, 5 μέλη εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού, 1 μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 3 επιστημονικούς συνεργάτες και 6 διοικητικούς υπαλλήλους.

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

  • Ενεργειακός Τομέας
  • Kατασκευαστικός Τομέας
  • Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Επίσης το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει σε τρία ακόμη διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα.