Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Γεώργιος Σαββαΐδης

Αικατερίνη Χατζηανδρέου

+30 2310996032

info@meng.auth.gr

 • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972.

  Αριθμεί 1.802 προπτυχιακούς φοιτητές, 92 υποψήφιους διδάκτορες, 27 μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, 12 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, 5 μέλη εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού, 1 μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 3 επιστημονικούς συνεργάτες και 6 διοικητικούς υπαλλήλους.

  Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

  • Ενεργειακός Τομέας
  • Kατασκευαστικός Τομέας
  • Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

  Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα

  Επίσης το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει σε τρία ακόμη διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα.

  • Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται:

   • Οι εγγραφές των φοιτητών.
   • Η τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
   • Η σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
   • Η έκδοση πιστοποιητικών.

   Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των φοιτητών, αυτή γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 12:00 έως13:00 στα γραφεία της Γραμματείας, που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής.

   Γραμματέας: Αικατερίνη Χατζηανδρέου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 996021, 996020, 996032, 996076, 996072

   Email: info@meng.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Ιωάννης Οσσανλής
  • Ιωάννης Σισμανίδης
  • Αφέντω Κουκουνάρη

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Αθανάσιος Ντάσιος
  • Δήμητρα Κούντη
  • Δήμητρα Αλεξίου
  • Μαρία Κωνσταντίνου
  • Ευριπίδης Ανδρεάδης
  • Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών
  • Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής
  • Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών
  • Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας
  • Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
  • Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών
  • Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
  • Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης
  • Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως κύριο μέλημα της την διαχείριση της συλλογής, ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές , ερευνητικές ανάγκες των μελών της.

  Για την ανάπτυξη της συλλογής της, εφαρμόζει ενιαία πολιτική αξιολόγησης του υλικού, επισημαίνει ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν, αναζητά και εντοπίζει βιβλιακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό ) στην παγκόσμια αγορά, παραγγέλνει, παραλαμβάνει καταχωρεί, συντηρεί ή αποσύρει κατά περίπτωση, ώστε να διατηρεί τελικά όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη, αξιόπιστη και σύγχρονη συλλογή αντίστοιχη προς τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας που εξυπηρετεί.

  Η επιλογή του βιβλιακού υλικού πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις προτάσεις που κατατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου και κατά δεύτερο λόγο από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Οι προτάσεις κατατίθενται και αξιολογούνται ως προς το κόστος τους με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του τμήματος.

  Όλες οι παραγγελίες καταχωρούνται από τη βιβλιοθηκονόμο στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

   

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Μαρία Κωνσταντίνου Διοικητικό Προσωπικό
  Διοικητικό προσωπικό:
  Μαρία Κωνσταντίνου
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 995428
  Διεύθυνση:

  Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Θεσσαλονίκη 54 124
  Κτίριο Ε’ της Πολυτεχνικής Σχολής (συστέγαση με την βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών)

 • Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υπάρχει μία εκπαιδευτική νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Ε14 και χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του Τμήματος. Περιλαμβάνει 26 προσωπικούς Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

  Στη νησίδα Η/Υ μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι προπτυχιακοί και  μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος με προτεραιότητα σ’ αυτούς που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή, ενώ μπορούν επίσης να προγραμματιστούν σεμινάρια εκπαιδευτικού τύπου και οι νησίδες να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας. Προϋπόθεση για τη χρήση των Νησίδων Η/Υ είναι η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΑΠΘ. Σημειώνεται ότι μέσω των νησίδων Η/Υ, γίνεται διαθέσιμο ένα σύνολο από υπηρεσίες, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικές ιστοσελίδες, εξειδικευμένο λογισμικό για επιστημονικούς υπλογισμούς και πολλά άλλα, ενώ είναι δυνατή η δωρεάν εκτύπωση διπλωματικών εργασιών.

  Υπεύθυνος/η:
  Γεώργιος Περκουλίδης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
  Διεύθυνση:

  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

  Κτίριο Ε’ της Πολυτεχνικής Σχολής, Ισόγειο

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Θεσσαλονίκη 54 124

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 994181
  Φαξ:
  +30 2310 994176
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο