Τομέας Ενεργειακός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Άγις Παπαδόπουλος

  • Ο Ενεργειακός Τομέας έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Θερμοδυναμική και Θερμικές Μηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας, Ρευστομηχανική, Αεροδυναμική, Στροβιλομηχανές, Υπολογιστικές Μέθοδοι Μοντελοποίησης, Υδροδυναμικές Μηχανές, Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, Συσκευές Διεργασιών Ψύξης και Κλιματισμού, Ατμοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις, Ήπιες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κτίριο και Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πληροφορική. Στον Ενεργειακό Τομέα ανήκουν και λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια: Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών. Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο