Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως κύριο μέλημα της την διαχείριση της συλλογής, ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές , ερευνητικές ανάγκες των μελών της.

Για την ανάπτυξη της συλλογής της, εφαρμόζει ενιαία πολιτική αξιολόγησης του υλικού, επισημαίνει ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν, αναζητά και εντοπίζει βιβλιακό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό ) στην παγκόσμια αγορά, παραγγέλνει, παραλαμβάνει καταχωρεί, συντηρεί ή αποσύρει κατά περίπτωση, ώστε να διατηρεί τελικά όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη, αξιόπιστη και σύγχρονη συλλογή αντίστοιχη προς τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας που εξυπηρετεί.

Η επιλογή του βιβλιακού υλικού πραγματοποιείται κυρίως με βάση τις προτάσεις που κατατίθενται από τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου και κατά δεύτερο λόγο από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Οι προτάσεις κατατίθενται και αξιολογούνται ως προς το κόστος τους με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό του τμήματος.

Όλες οι παραγγελίες καταχωρούνται από τη βιβλιοθηκονόμο στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

 

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Μαρία Κωνσταντίνου Διοικητικό Προσωπικό
Διοικητικό προσωπικό: 
Μαρία Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 995428
Email: 
Διεύθυνση: 

Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 54 124
Κτίριο Ε' της Πολυτεχνικής Σχολής (συστέγαση με την βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών)