Παλαίτυπα βιβλία της Θεολογικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους που εξυπηρετεί φοιτητές και καθηγητές από ολόκληρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, λόγω του μεγάλου αριθμού βιβλίων που έχει στην κατοχή της.
 
Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής στα δύο υπόγειά της εκτός από το τμήμα των περιοδικών, των σλαβικών έργων και των διαφόρων θεματικών κύκλων βιβλίων, έχει στην κατοχή της και ένα μεγάλο αριθμό παλαίτυπων που φθάνει περίπου τις δύο χιλιάδες . Οι χρονολογίες των βιβλίων αυτών ξεκινούν από το 1500 και φθάνουν έως το 1932.
 
Το 1986-87, όταν έγινε η ένωση των σπουδαστηρίων, συγκεντρώθηκαν περίπου 500 παλαίτυπα βιβλία και το 1991 καταλογογραφήθηκαν υπό την ευθύνη και την πρωτοβουλία της βιβλιοθηκονόμου Αικατερίνης Μπρανιώτου. Αργότερα, οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες Ιουλία Σιδέρη και Πολυξένη Βανού στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας δημιούργησαν έναν κατάλογο στον οποίο περιελήφθηκαν όλα τα παλαίτυπα. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να περαστούν σε κατάλογο όλα τα χειρόγραφα, με βάση το βιβλίο του Λίνου Πολίτη (κατάλογος χειρογράφων του Α.Π.Θ.). Όμως, η εργασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε, διότι τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν έχουν παραδώσει ακόμη τα μικροφίλμ.
 
Τα δύο χιλιάδες παλαίτυπα που φιλοξενούνται σε ένα δωμάτιο του πρώτου υπογείου ποικίλλουν στη θεματολογία τους. Αν τα χωρίζαμε σε θεματικούς κύκλους θα ήταν οι εξής:

 • εκκλησιαστική ιστορία,
 • ιστορία ελληνικής επανάστασης,
 • ιστορία ξένης λογοτεχνίας,
 • ιστορία ξένων χωρών,
 • ιστορία φιλοσοφίας,
 • φιλοσοφία πατέρων,
 • λειτουργικά (Μηνολόγια, Συναξαριστές),
 • εκκλησιαστικοί λόγοι,
 • πατερικοί λόγοι,
 • ιερογραφικά βοηθήματα,
 • Αγία Γραφή,
 • δίκαιο,
 • κανονικό δίκαιο,
 • λεξικά,
 • αρχαίοι συγγραφείς (τραγωδία, ομηρικά έπη),
 • χάρτες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο