Εκπαίδευση χρηστών νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος

Ενόψει της εφαρμογής του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος σε όλες τις υπηρεσίες του ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης διαχειριστών και τελικών χρηστών του συστήματος Πάπυρος του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δομημένο ως εξής:

  • Εκπαίδευση Ομάδας Διαχειριστών Συστήματος, συνολικής διάρκειας είκοσι (20) ωρών. (Ομάδα Α)
  • Εκπαίδευση τελικών χρηστών (από Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπηρεσίες κεντρική Διοίκησης, Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων και διοικητικό, διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου) στη λειτουργία του συστήματος. (Ομάδα Β)
  • Εκπαίδευση μεμονωμένων χρηστών σε συνηθισμένες καθημερινές εργασίες. (Ομάδα Β)

Ο στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν οι χρήστες την απαιτούμενη κατάρτιση και εξοικείωση με τα νέα υποσυστήματα, ανάλογα με το ρόλο τους στο ΑΠΘ.

Επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη του διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα μέλη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού που ασκούν διοικητικό έργο, δύνανται να λάβουν μέρος στην εν λόγω εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει από κάθε υπηρεσιακή μονάδα να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση τουλάχιστον 2 υπάλληλοι.

 

Η εκπαίδευση των διαχειριστών και των τελικών χρηστών θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος που επισυνάπτεται μέσω τηλε-εκπαίδευσης (πλατφόρμα zoom). Τονίζεται ότι η συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες και  πρόγραμμα εκπαίδευσης στο έγγραφο με αριθμό 7005/23.11.2020 “Εκπαίδευση χρηστών νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Πάπυρος”

Για τα αναλυτικά προγράμματα ανά αντικείμενο εκπαίδευσης, παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα 7 παραρτήματα.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο