Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση για την Αειφορία Επιστήμες της Αγωγής”

Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση για την Αειφορία Επιστήμες της Αγωγής”

– Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 22/3/2021 έως και 10/5/2021
– Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής (εδώ)
– Κείμενο Προκήρυξης (εδώ)

Πληροφορίες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από την γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. email: msc-aeiforia(at)nured.auth.gr, τηλ: 2310-995090 (1η επιλογή 1, 2η επιλογή 1, ώρες επικοινωνίας 10.00 -12.00)

http://aeiforia.nured.auth.gr/aeiforia/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF…

Με εκτίμηση

Καταχιώτης Γεώργιος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Γραμματεία Τμήματος Eπιστημών Προσχολικής

Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τηλ.: 2310995059

email : gkatach@nured.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο