Προκήρυξη θέσεων φοιτητών ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την εισαγωγή είκοσι (20) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις:
1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 3 εξάμηνα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά από 15-5-20 έως 20-7-20 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο efatourou@bio.auth.gr αναγράφοντας ως θέμα «Αίτηση για ΠΜΣ: κατεύθυνση….(συμπληρώνεται η κατεύθυνση που ενδιαφέρει)……»
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε με μήνυμα στο efatourou@bio.auth.gr ή στο info@bio.auth.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο