ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» (Φ&ΤΥ) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Η υποβολή των αιτήσεων προς την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ θα γίνει το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως την Κυριακή 26-09-2021, ώρα 24:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://www.physics.auth.gr/msc_applications
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης υπάρχουν στον σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο