ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ θα οργανώσει στους χώρους του Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

1. «Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της βυζαντινής θεολογίας»,
Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας.

2. «Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο»,
Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

3. «Η Βυζαντινή και Μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στο 15ο αι.»,
Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.

4. «Η Βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)»,
Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας.

5. «Θεσμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού βυζαντινού δικαίου»,
Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Γεώργιος Πούλιος

E: 

Τ: 
+30 2310 992002
+30 2310 992003
F: 
+30 2310 992004
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών στις 21/09/2016 @ 14:04