Έναρξη εγγραφών για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ

post image

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Παιδικό Κέντρο ΕΑΔΠ ΑΠΘ ως αυτοτελής παιδαγωγική μονάδα, η οποία  περιλαμβάνει  Παιδικό Σταθμό (για παιδιά ηλικίας 2 ετών και 6 μηνών έως  5 ετών) και  Νηπιαγωγείο. Διοικείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΕΑΔΠ ΑΠΘ), που επικουρείται στο έργο του από πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, μέλη του οποίου είναι καθηγητές του ΑΠΘ.

Στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου, με επίκεντρό μας το παιδί και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό συναισθηματικά περιβάλλον, όπου το κάθε παιδί θα αγαπήσει και θα συμμετέχει στη μάθηση, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και θα αναπτυχθεί ολόπλευρα και δημιουργικά.

Το Παιδικό Κέντρο αξιοποιεί έμπειρες παιδαγωγούς, υπό την εποπτεία καθηγητών/τριων του ΑΠΘ που απαρτίζουν την Επιστημονική Επιτροπή του και λειτουργεί σε άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, που πλαισιώνονται από ένα μοναδικό σε φυσικό περιβάλλον υπαίθριο χώρο. Εξασφαλίζει, με αυτόν τον τρόπο, την παροχή υψηλού επιπέδου παιδαγωγικών υπηρεσιών, ιδικές για όλα τα μέλη της, καθηγητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και για τους λοιπούς εργαζόμενους του ΑΠΘ. Εφ` όσον υπάρξουν κενές θέσεις, γίνονται δεκτά και τα παιδιά γονέων που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2016-2017 στις παρακάτω ημερομηνίες:

από Τρίτη 2 Μαΐου έως και Τετάρτη 31 Μαΐου *

στη Γραμματεία του Παιδικού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολη, όπισθεν ΑΧΕΠΑ) [ώρες 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.]

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Παιδικού Κέντρου: http://www.paidiko.auth.gr/el/node/238

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 και ώρα 17:00 μ.μ. - 18:00 μ.μ. θα υλοποιηθεί δράση, με παιχνίδια στην αυλή του Παιδικού Κέντρου, για όλα τα παιδιά και τους γονείς που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις εγκαταστάσεις του.

(*Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για νέες εγγραφές και όχι για την επανεγγραφή παιδιών που φιλοξενούνται ήδη στο Παιδικό Κέντρο)

Συνημμένα αρχεία