Σας ενημερώνουμε ότι έχει "ανοίξει" ο νέος κύκλος αιτήσεων συμμετοχής στην προ-θερμοκοιτίδα ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας OK!Thess.

Στην προθερμοκοιτίδα μπορούν να συμμετέχουν άτομα ή ομάδες με καινοτόμες ιδέες, ανεξάρτητα από το βαθμό ωρίμανσης της ιδέας τους, οι οποίοι θα ήθελαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του OK!Thess, προκειμένου να στήσουν μια επιχείρηση (startup) ή να ενισχύσουν μια startup που έχει ήδη ιδρυθεί.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. 

Στο site του OK!Thess  http://okthess.gr/app.php  μπορείτε να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 231331303.

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/07/2017 @ 12:05