Το πρόγραμμα Erasmus Mundus IMPAKT προσφέρει υποτροφίες  για κινητικότητα μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ασία.

Προσφέρονται:

  • Υποτροφίες 1800 Ευρώ/μήνα,
  • Έξοδα ταξιδίου προς και από τη χώρα προορισμού,
  • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας,
  • Έξοδα απόκτησης βίζας

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/9/2017 – 27/10/2017  απευθείας στο δικτυακό τόπο του προγράμματος: https://www.impakt-asia.eu/apply

Γενικές πληροφορίες: Σοφία Φούρλαρη, eurep-projects@auth.gr

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις 25/09/2017 @ 9:33