Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Δημοσιεύτηκαν από την Education, Audiovisual and Culture Executive Agency οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις εξής δράσεις του Erasmus+: 

Βασική δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

21 Μαρτίου 2018

www.iky.gr

Συμμαχίες γνώσης

28 Φεβρουαρίου 2018

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

28 Φεβρουαρίου 2018

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

8 Φεβρουαρίου 2018

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

 

 Δράσεις για τον Αθλητισμό

Συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

5 Απριλίου 2018

 

Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ 2018: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Γενικές πληροφορίες:

Σοφία Φούρλαρη, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, eurep-projects@auth.gr  

 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 06/11/2017 @ 15:58