Από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Education, Audiovisual and Culture Executive Agency διοργανώνει ενημερωτική παρουσίαση για τις δράσεις Erasmus+ KA2.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με webstreaming, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10:00 – 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-erasmus-plus-capacity-building-in-field-higher-education-20112017_en

Γενικές πληροφορίες για τις δράσεις Erasmus+ KA2:

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/11/2017 @ 12:37