Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα Οδοντιατρικής

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2951/29-11-2017 συζήτησε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής από τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των μελών του και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος κατά το τρέχον εξάμηνο.

Θεωρεί ότι το πρώτο μέλημα όλων των Καθηγητών οφείλει να είναι η ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καλεί τα μέλη ΔΕΠ να φροντίσουν  για την πλήρη επαναλειτουργία του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής άσκησης των φοιτητών.

Καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει άμεσα σε ρεαλιστική διευθέτηση του ζητήματος της καταβολής της εισφοράς των Καθηγητών επί του εισοδήματός τους από ελευθέρια επαγγέλματα, σε καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας.