Με την Πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και με τη συνεργασία του Τμήματος Φαρμεκευτικής και του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ οργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ενημερωτικό-βιωματικό σεμινάριο με θέμα τη διαχείριση ζητημάτων εξάρτησης από τους νέους φαρμακοποιούς. Ειδικότερα:

Με αφορμή μια εικονο-ιστορία θα συζητήσουμε την οπτική και τις αντιλήψεις μας για την εξάρτηση , τις εναλλακτικές οπτικές, τη θέση του ειδικού στην αντιμετώπιση της χρήσης και της κατάχρησης ουσιών, τις δυνατότητες παρέμβασης. Τι σκέφτεται κανείς για τον εξαρτημένο άνθρωπο; Τι βλέπει ο φαρμακοποιός στην καθημερινότητά του; Μπορεί να διευρύνει τη ματιά του, μπορεί να δει και να κάνει περισσότερα; Με εργαλείο τις αντιλήψεις που υπάρχουν στην ομάδα των εκπαιδευόμενων και βιωματικές ασκήσεις αλληλεπίδρασης, θα κάνουμε ένα κλικ πιο κοντά στην εξάρτηση και τον εξαρτημένο άνθρωπο.

(Μετά το πρώτο σεμινάριο θα ακολουθήσει οργάνωση επίσκεψης στη Θεραπευτική Κοινότητας της ΙΘΑΚΗΣ και συζήτηση με προσωπικό και μέλη του προγράμματος).

Συντονίστρια του Εργαστηρίου: Όλγα Κατσιώκαλη, Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών στις 04/12/2017 @ 11:47