Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει έναν προπτυχιακό φοιτητή στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της νησίδας υπολογιστών Topolab και του Τμήματος γενικότερα.

Η απασχόληση αφορά σε συνολικά 114 ώρες τεχνικής υποστήριξης (6 ώρες ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο). Η συνολική αμοιβή του φοιτητή για το διάστημα απασχόλησής του θα είναι 560 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική
γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, υπολογιστικών συστημάτων είναι επιθυμητά. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Τα επιθυμητά γνωστικά αντικείμενα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω

● Ομαδικότητα και εξυπηρέτηση χρηστών
● Χρήση εφαρμογών γραφείου
● Χρήση εφαρμογών δικτύου
● Εγκατάσταση και χρήση περιφερειακών ΗΥ (Printers, scanners κλπ)
● Βάσεις δεδομένων
● Ηλεκτρονικά μαθήματα
● Τεχνική Υποστήριξη PCs Troubleshootnn
● Λειτουργικά συστήματα Desktops (χρήση, εγκατάσταση κλωνοποίηση κλπ)
● Σύνδεση υπολογιστών σε δίκτυο
● Διαχείριση εξοπλισμού δικτύου
● Πρωτόκολλα δικτύου
● Ασφάλεια και frewalls
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν μέχρι και τη 12η Φεβρουαρίου 2018 σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένη την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στην γραμματεία του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Σαραφίδη, sarafid@topo.auth.gr, 2310996040, ώρες 11:00 πμ - 01:00 μμ.

Oι ενδιαφερόμενοι, εφόσον συγκεντρώσουν τουλάχιστον 20 μόρια στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη που θα δοθεί στο χώρο της πρώην βιβλιοθήκης του Τμήματος (5ος όροφος κτιρίου Τοπογράφων) την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 στις 10.00 πμ.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη συνολική μοριοδότηση που θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 30), του βιογραφικού (έως 5), της αναλυτικής βαθμολογίας (έως 5) και της προσωπικής συνέντευξης (έως 20).

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 06/02/2018 @ 15:47