Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου για την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, ερωτούμε με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τους φοιτητές μας, να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης.
 
Η ανταπόκρισή των φοιτητών είναι πρωτόγνωρα μεγάλη. Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του τελευταίου ερωτηματολογίου, μαζί με τις παρατηρήσεις των φοιτητών που όλες λήφθηκαν υπόψη.
 
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, στην προσπάθειά μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΠΦΛ, καθιερώνουμε για πρώτη φορά πανελλαδικά δύο νέες δράσεις. Η μία δράση αφορά την επίσκεψη ομάδων φοιτητών στους χώρους του μαγειρείου, ώστε να δούν από κοντά τον τρόπο παραλαβής των πρώτων υλών και προετοιμασίας των γευμάτων. Η δεύτερη αφορά τις κουζίνες του κόσμου, δηλαδή την ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προετοιμασία και διάθεση γευμάτων από άλλες χώρες στους φοιτητές μας. Σύντομα θα υπάρξουν λεπτομερείς ανακοινώσεις για τις δράσεις αυτές.
 
Από το ΔΣ της ΠΦΛ
 
Συνημμένα αρχεία