«Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (FLE) :επίπεδο Α2» από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το διατμηματικό μάθημα:  «Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (FLE) :επίπεδο Α2» (κωδικός : ΓΑΛ- A2Β) κατά το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 24 Μαΐου 2019  (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Πληροφορίες για το μάθημα

  • Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τετάρτη 16:00-18:30 στην αίθ. 102Α (νέο κτίριο Φιλοσοφικής  Σχολής) από τη διδάσκουσα Τρ. Καδόγλου, ΕΔΙΠ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1 το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση Α1 ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης
  • Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

    Θα επιλεγούν συνολικά 40 φοιτητές-ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία