ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΓΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ διοργανώνεται στο Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής επιστημονικό σεμινάριο με θέμα: «Εξαρτήσεις: Γονική Επάρκεια και Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή των Παιδιών». Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από την παρακολούθηση σχετικής ταινίας και τη συζήτηση,  να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα όπως:

  • Εξάρτηση και οικογενειακές σχέσεις
  • Γονική επάρκεια εξαρτημένου γονέα
  • Εξάρτηση του γονέα και προσαρμογή των παιδιών
  • Ρόλος του εκπαιδευτικού

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  17/04 και ώρα  10:00-13:00 στην αίθ. 111 (Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής).

Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών τα είκοσι (30) άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akisparafelas@gmail.com   έως τις 15/04.  Το μήνυμα πρέπει να φέρει ως θέμα του τον τίτλο του σεμιναρίου και το όνομα του/της συμμετέχοντος/ουσας. Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές/τριες του τμήματος. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

 

Συνημμένα αρχεία