Προκήρυξη ΔΠΜΣ Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών , “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες –Ν&Ν”, Ακαδ. Έτος 2019-2020

Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν) (nn.physics.auth.gr).

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων σπουδαστών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σπουδαστές μας αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που τους επιτρέπουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Οι σπουδαστές του ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στα Διεθνή Συνέδρια και Θερινά Σχολεία Νανοτεχνολογίας και Οργανικών Ηλεκτρονικών (στα πλαίσια του πολυ-γεγονότος NANOTEXNOLOGY, www.nanotexnology.com) που διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη και στα οποία παρουσιάζονται επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα αιχμής από πάνω από 700 ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από 56 χώρες. Ακόμη, στις δράσεις του ΔΠΜΣ Ν&Ν περιλαμβάνεται και η δικτύωση με το Διεθνές Δίκτυο Νανοτεχνολογιών & Νανοβιοτεχνολογιών NanoNet (www.nanonet.gr) που περιλαμβάνει 600 μέλη (Πανεπιστήμια, Οργανισμούς) από την Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς. 

Οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί και συνεχίζουν τις σπουδές τους ή σταδιοδρομούν στα καλύτερα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώραςκαι της αλλοδαπής ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

Αίτηση

Ο υποψήφιος συμπληρώνει αίτηση, και μαζί με αυτήν καταθέτει:

1.         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

2.         Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ  (Για τίτλους της αλλοδαπής)

3.         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4.         Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

5.         Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

6.         Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος

7.         Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας

8.         Συστατικές επιστολές

9.         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος

10.       Πρόσφατη φωτογραφία

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 26 Αυγούστου 2019 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Αργύριος Λασκαράκης
Τ: 
2310998266
2310998850
Συνημμένα αρχεία