ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α’ εξάμηνο σπουδών, του ακαδημαϊκού έτους 2019-2010, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνήλθε σήμερα 15 Οκτωβρίου 2019 και εξέδωσε τα αποτελέσματα επιτυχόντων που συμμετείχαν στις Εισιτήριες Εξετάσεις σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 (ΦΕΚ 2438/2011 τεύχος Β’).

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να  αναζητηθούν σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πίνακα που αναφέρεται στο Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό εισαγωγής των υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση έχει οριστεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. Φ. 151/116946/Β6/2-11-2-2011 στο 8% επί του αριθμού των εισακτέων, ανεξαρτήτου βαθμολογίας.

Ο αριθμός εισακτέων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει οριστεί σε 127 φοιτητές.

Κατασταση επιτυχόντων λυκείου ανα Κωδικό Υποψηφίου.pdf

Κατάσταση επιτυχόντων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση ανά κωδικό υποψηφίου.pdf

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.pdf