Ολοκληρώθηκε η ημερίδα για νέους περιβαλλοντολόγους «Future Environmentalists – Job Fair»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 η ημερίδα για νέους περιβαλλοντολόγους με τίτλο «Future Environmentalists – Job Fair» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Future Environmentalists - Linking EU Natural Capital Management to Field Research» στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με το Φυσικό Περιβάλλον και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Φορείς Διαχείρισης «Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής» και «Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου», το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Καλλιστώ και «The Green Tank», την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης και τις Μελετητικές Εταιρείες Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε, ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε., ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. και ForestPlan Environmental Consulting.

Επιπλέον, κατά την ημερίδα έγινε ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus Placement που αφορά την εκπόνηση πρακτικής άσκησης από φοιτητές στο εξωτερικό. Τέλος, ομιλητές από τη Βουλγαρία (Sofia University, Faculty of Biology) και την Τσεχία (Czech University of Life Sciences, Faculty of Forestry and Wood Sciences) μίλησαν για τις ευκαιρίες απασχόλησης νέων περιβαλλοντολόγων στις χώρες τους και παρουσίασαν συνοπτικά τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται.

Την ημερίδα παρακολούθησαν 102 φοιτητές ή απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων φοιτητών και αποφοίτων, για θέματα που αφορούσαν όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των ομιλιών, αλλά και τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος Erasmus+ «Future Environmentalists - Linking EU Natural Capital Management to Field Research».