Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Mήνυμα του Πρύτανη ΑΠΘ Καθηγητή Νικόλαου Παπαϊωάννου
για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με τίτλο:
"Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού"
Yπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/11A-ht0TJZ3GJb0nt96sP7dT7DiWGj3rw/view?u...