6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Advanced Material Systems (AMS): Manufacturing – Characterization – Modeling

Σας προσκαλούμε στο AMS20, τo 6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Advanced Material Systems (AMS): Manufacturing – Characterization – Modeling συνδιοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο του Texas A&M (ΤΑΜU) των ΗΠΑ και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, από τις 20 έως 24 Ιουλίου 2020.
 
Τα προηγούμενα πέντε θερινά σχολεία (Ιούλιος 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019) έλαβαν επιτυχώς χώρα δια ζώσης με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 110 φοιτητών από 15 διαφορετικές χώρες, (Brazil, China, France, Greece, India, Iran, Italy, Mexico, Philippines, Portugal, Serbia, Spain, Turkey, United Arab Emirates, United States of America).
 
Το 6ο κατά σειρά Θερινό Σχολείο AMS είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνεργασίας των ΑΠΘ και TAMU/TEES, μέσω της συνεργατικής τους ομάδας Research & Development on Advanced Materials (CERDAM), που δραστηριοποιείται στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ams20.web.auth.gr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6684569087881834496/
https://www.facebook.com/PhysicalMettalurgyLabAUTh/posts/663000217586243
 
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Νικόλαος Μιχαηλίδης
Συνημμένα αρχεία