Eκθεση συμπερασμάτων της διαδικτυακής εκδήλωσης «Κινητικότητα και Κορωνοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;»

Η διαδικτυακή εσπερίδα «Κινητικότητα και Κορωνοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή στα συστήματα μεταφοράς, κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο.
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PE4Trans και με αφορμή τις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις μετακινήσεις από τον κορονοϊό, η ΕΟΣΜ/ΑΠΘ αποφάσισε να εστιάσει στο ζήτημα συζητώντας το και αναλύοντας όλες τις σχετικές πτυχές και προκλήσεις του. Από τον τελικό απολογισμό της εκδήλωσης: - 17 ειδικοί και επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και υποβάθρων σχετικά με την κινητικότητα, τα οικονομικά και την υγεία, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών (π.χ. ΑμεΑ, πεζοί, ποδηλάτες, κλπ.) κάλυψαν τις διαφορετικές οπτικές. Μεταξύ αυτών, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Υποδομών και Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Παρή Γενίτσαρη, ακαδημαϊκοί στους τομείς της Υγείας, των Μεταφορών και των Οικονομικών, συγκοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά. -
Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση, είτε μέσω της πλατφόρμας Zoom είτε μέσω της απευθείας μετάδοσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί εξ’ αυτών συμμετείχαν ενεργά με την αποστολή γραπτών σχολίων και ερωτήσεων στο πεδίο «συζητήσεων» της πλατφόρμας ZOOM καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η Έκθεση συμπερασμάτων της Διαδικτυακής Εσπερίδας με θέμα «Κινητικότητα και Κορονοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;» που συντάχθηκε είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά (επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω). Η δομή της περιλαμβάνει τις εξής επτά ενότητες:
(1) Η φύση της μετακίνησης και της πανδημίας,
(2) Κύρια μέτρα που συστήνονται από αρμόδιους φορείς και πρόσθετα μέτρα προστασίας, στην αλυσίδα μετακίνησης,
(3) Δομικές αλλαγές στην αγορά και τους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών,
(4) Τεχνολογικές εφαρμογές και ασφαλής μετακίνηση,
(5) Άτομα με αναπηρίες και μετακίνηση στην εποχή του κορονοϊού,
(6) Μετακίνηση,πανδημία και Τοπική Αυτοδιοίκηση,
και (7) Μετακίνηση και πανδημία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε ορισμένα επιλεγμένα σημαντικά συμπεράσματα: • Η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να υπάρχει, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αγνοούμε την ύπαρξή της. • Οι συμπεριφορικές πτυχές των μεταφορών αλλάζουν και φαίνεται να γίνεται στροφή σε πιο εξατομικευμένα μέσα μεταφοράς. • Οι Φορείς των Μεταφορών αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα, δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται όλοι: Διοίκηση, Προσωπικό, Επιβάτες. • Συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα, στην εταιρική διαχείριση και την εταιρική δομή. • Η τεχνολογία όπως η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, καθώς και τα Μεγάλα Δεδομένα, έχουν ήδη προσφέρει πολλά στην καλύτερη αντιμετώπιση-διαχείριση της πανδημίας ενώ παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ή υιοθέτησης νέων εφαρμογών. • Τα όποια έκτακτα μέτρα κινητικότητας σχεδιάζονται στην εποχή της πανδημίας πρέπει να λαμβάνουν πρώτιστα υπόψη τις ανάγκες των Α.με.Α. και να μη δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στη μετακίνησή τους. • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αδράξει τη δυνατότητα που προσφέρει πλέον η Πολιτεία και να προχωρήσει σε πιλοτικές εφαρμογές έργων που ενισχύουν την βιώσιμη κινητικότητα.
Το έργο PE4Trans, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PE4Trans - Interreg Europe «Public engagement for Sustainable Public Transport» παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/.

Συνημμένα αρχεία