Προκήρυξη υποτροφιών για νέους ερευνητές από το Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Το Karlsruhe Institute of Technology (KIT) προκηρύσσει υποτροφίες για νέους ερευνητές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "International Excellence Grants (IEG)".
Προκήρυξη Υποτροφιών.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Elena Pfeifer

DE International Affairs

International Scholars Office
Tel: +49 (0)721 608-45320
Email: elena.pfeifer@kit.edu

 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Συνημμένα αρχεία