Συγκέντρωση σχολικών ειδών για το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της, Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ) του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του ΑΠΘ, συγκεντρώνει σχολικά είδη για το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 10.00 έως 14.00, στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, μπορείτε να ενισχύσετε τη δράση μας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 2310 991158.

Συνημμένα αρχεία