Διατμηματικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σε φοιτητές/ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατμηματικά μαθήματα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) (κωδικός: ΓΑΛ-A2Β) κατά το χρονικό διάστημα από 22 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου 2021.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Α2) στο τέλος του εξαμήνου.

Πληροφορίες για το μάθημα:
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε αρχικό επίπεδο Α2.
• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κάθε Τετάρτη, 11:00-13:30 από τη διδάσκουσα κ. Τρ. Καδόγλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021.
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάψουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Α1) και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 8:00 π.μ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία