Δημόσια Κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου (Αρ. Σύμβασης 21327/2019)

Δευτέρα 12-4-2021 και ώρα 09:30 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 6ος) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 18849/6-4-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Αμφιθεάτρων στο παλιό κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και στο Μετεωροσκοπείο του Α.Π.Θ.».
 
Αριθμός Διακήρυξης: 7/2018
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 480.497,58 € 
Αριθμός Σύμβασης: 21327/2019
Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.)
Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600025 του ΠΔΕ
 

  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.