Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και μόνιμου διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συνημμένα αρχεία