Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 6 Οκτώβριος, 2017 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία