Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση συλλεκτών νερού και λοιπού εξοπλισμού σε διάφορα κτίρια του Α.Π.Θ.» 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

13 640ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 18/10/2017 @ 10:59