Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο "Αντικατάσταση συλλεκτών νερού και λοιπού εξοπλισμού σε διάφορα κτίρια του Α.Π.Θ"

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση συλλεκτών νερού και λοιπού εξοπλισμού σε διάφορα κτίρια του Α.Π.Θ.» 

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
13 640ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 23 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 99 6836
Φαξ: 
2310 99 6810