Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού campus του ΑΠΘ και των τοπικών δικτύων δεδομένων μονάδων του ΑΠΘ που στεγάζονται εκτός του κεντρικού campus

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενδιαφέρεται να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας με τηλεπικοινωνιακό πάροχο για υπηρεσίες διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού campus του ΑΠΘ και των τοπικών δικτύων δεδομένων μονάδων του ΑΠΘ που στεγάζονται εκτός του κεντρικού campus (εφεξής «εξωκείμενες μονάδες»).

Για τεχνικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών του ΚΗΔ ΑΠΘ (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 (τηλ. 2310-998593 - υπεύθυνος κ. Χ. Λασκαρίδης).

Αναλυτικά οι απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Ιούνιος, 2018 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία