Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσσωρευτών στεγανού τύπου μολύβδου - οξέως (VRLA)

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια 28 συσσωρευτών μολύβδου οξέος 12V/100Ah για τα τροφοδοτικά DC των Τηλεφωνικών Κέντρων του ΑΠΘ και 30 συσσωρευτών μολύβδου οξέος 12V/9Ah για μικρά UPS, με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο του έργου.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 700ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2019 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία