Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια τεσσάρων τηλεοράσεων 65’’ LED καθώς και 4 σταθερών βάσεων στήριξης, για τις ανάγκες των μαθημάτων: Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας Κινηματογράφου, Δ/νσης Φωτογραφίας Κινηματογράφου, Ήχου-Μουσικής Κινηματογράφου και Θεωρίας-Ιστορίας Κινηματογράφου.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές βρίσκονται στο συνημμένο έγγραφο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2782,56 με ΦΠΑ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 997398
Φαξ: 
2310 994342