Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κινηματογράφου της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κοσμητεία Πληροφορίες: Μ.Ι. Γιαγκούδη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310 997077 e-mail: info@arts.auth.gr ΚΤΙΡΙΟ: Διοίκησης Θεσσαλονίκη,03-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια Βιβλιοθηκών και ραφιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κινηματογράφου. Οι ανάγκες είναι οι κάτωθι: - Δύο (2) βιβλιοθήκες όλο πόρτες με κλειδαριές (εσωτερικά 3 ράφια, 1 στο κάτω κουτί και 2 στο πάνω κουτί) - Διαστάσεις 88Χ45Χ205Υ – από μελαμίνη πάχους 18mm χρώμα ανθρακί - Δύο (2) ράφια διαστάσεων 760Χ390Χ18mm – χρώμα ανθρακί - Δύο (2) ράφια διαστάσεων 760Χ310Χ18mm – χρώμα ανθρακί - Δύο (2) ράφια διαστάσεων 760Χ410Χ18mm – χρώμα ανθρακί Κωδικοί CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 39122200-5, 39131100-0 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 590,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Δευτέρα 7-12-2020 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@arts.auth.gr . Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών Ιάκωβος Ποταμιάνος Καθηγητής

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
590,00
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Δεκέμβριος, 2020 - 13:30
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310997077