2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων του Έργου LIFE+ Reclaim

post image

Σκοπός του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων του Έργου LIFE+ Reclaim είναι η ενημέρωση της Επιστημονικής Κοινότητας και του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σχετικά με την εναλλακτική μέθοδο της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας μέσω της εξόρυξής τους και της κατάλληλης επεξεργασίας τους από χώρους διάθεσης αποβλήτων, καθώς και η παρουσίαση των τελευταίων τεχνολογιών του τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από ειδικούς στα πεδία της εξόρυξης και της διαχείρισης αποβλήτων και θα αναλυθούν οι τεχνικές και περιβαλλοντικές παράμετροι της μεθόδου, καθώς και η εφαρμογή της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, μέλη της επιστημονικής κοινότητας, σε επιχειρήσεις και σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

To Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππείου στις 15 - 16 Ιουνίου 2016.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 15 Ιούνιος, 2016 (All day) έως Πέμπτη, 16 Ιούνιος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου