Αναπτυξιακό συνέδριο από το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός»

Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός»

Τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στη νέα πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνολικά η Κεντρική Μακεδονία μπορεί να σχεδιάσει και να υιοθετήσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, ώστε ν΄ αξιοποιήσει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, που κατά γενική παραδοχή διαθέτει, θα διερευνήσει το διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο

με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός», στις 9 και 10 Ιουνίου.

Τις απόψεις και τις θέσεις τους για την ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία θα καταθέσουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, στελέχη μεγάλων εταιρειών (όπως η κοινοπραξία του Διαδριατικού Αγωγού-TAP, τα Ελληνικά Πετρέλαια-ΕΛΠΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ), αλλά και μικρότερων επιχειρήσεων, που παρά τις πολλές αντιξοότητες επιβιώνουν κι αναπτύσσονται. Παρόντες θα είναι επίσης εκπρόσωποι των διοικήσεων των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης , της Εγνατίας Οδού, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης της ΓΑΙΑΟΣΕ, ειδικοί επιστήμονες και αιρετοί.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και τις εισηγήσεις δίνονται στα σχετικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Πληροφορίες - δηλ. συμμετοχής:

www.tkm.tee.gr

email: petridou@central.tee.gr
τηλ.: 2310 883121

email: magelen@central.tee.gr
τηλ.: 2310 883106
 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 9 Ιούνιος, 2016 (All day) έως Παρασκευή, 10 Ιούνιος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Αμφιθέατρο Επιμελητηρίου, Μεγ. Αλεξάνδρου 49
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας