9ο Εργαστήριo Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ

post image

Tο Εργαστήριο έχει στόχο να κινητοποιήσει τους ερευνητές του ΑΠΘ, όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων, στην αξιοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας
 

To περιεχόμενο του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας
Ένα τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας (χρηματοδοτούμενη και μη) που παράγεται στο ΑΠΘ παραμένει αναξιοποίητη. Τα «αδρανή» ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και οι εν εξελίξει έρευνες μπορούν μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία στη συνέχεια θα προωθηθούν μέσω του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) στην αγορά.
Για το σκοπό αυτό, το ΓΜΤ υλοποιεί διήμερα εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός ερευνητικού αποτελέσματος. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε θέματα προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δημιουργίας spin-off εταιριών και αδειοδότησης (licensing) ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν μέσω βιωματικών εργαλείων στη λιτή ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων και την καινοτομία με στόχο τη σύγκλιση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.
 
Δικαιούχοι:
Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 
Ημερομηνία διεξαγωγής των εργαστηρίων:

Ημερομηνία

Ώρα

Αριθμός Συμμετεχόντων

Δήλωση Συμμετοχής

28 Φεβρουαρίου -

1 Μαρτίου

10:00 - 14:00

60

Φόρμα Συμμετοχής*

 
 

Πληροφορίες:
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, 2310 994034 - 2310 994021, tto@rc.auth.gr

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος, 2018 - 10:00 έως Πέμπτη, 1 Μάρτιος, 2018 - 16:00
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ