Ιδρυτικό Συνέδριο Δικτύου Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN)

 

Ιδρυτκό Συνέδριο του Δικτύου 

Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN)

Σάββατο 26 Μαϊου 2018, Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Συνεδρία ανοικτή για το κοινό:

15:00 – 18:00

Representation of the Universities and discussion on the prospects of BSEMAN 
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προέβη σε μια πρωτοβουλία με σκοπό τη συγκρότηση ενός ακαδημαϊκού δικτύου συνεργασίας πανεπιστημίων της Ανατολικής Μεσογείου και της Παρευξείνιας Ζώνης.

Πράγματι, μετά από εντατικές διεργασίες κάποιων μηνών, το ιδρυτικό συνέδριο του Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN) έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Το ΑΠΘ θα φιλοξενήσει τις εργασίες του συνεδρίου, όπου θα υπογραφεί το πολυμερές μνημόνιο συνεργασίας, θα καθοριστούν τα όργανα και το πρώτο πρόγραμμα δράσης του Δικτύου. (Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Ιδρυτικού Συνεδρίου.) Έχουν δηλώσει επισήμως τη συμμετοχή τους ήδη πάνω από 50 πανεπιστήμια από όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Παρευξείνιας Ζώνης, τα οποία έχουν επιβεβαιώσει την εκπροσώπησή τους στο ιδρυτικό συνέδριο με αντιπροσωπείες αποτελούμενες, μεταξύ άλλων, από τους πρυτάνεις και/ή προέδρους τους. 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Program of the founding conference

Information in english 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 26 Μάιος, 2018 - 15:00
Χώρος: 
Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, "Αλέξανδρος Παπαναστασίου"