Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο | 5th International Conference on Analytical Approaches to World Music & Eighth Folk Music Analysis Workshop

Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τις μουσικολογικές εταιρείες AAWM (Analytical Approaches to World Music) και FMA (Folk Music Analysis), διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη από 26 ως 29 Ιουνίου 2018 συνδυαστικό συνέδριο με τίτλο: 5o Διεθνές Συνέδριο για τις Αναλυτικές Προσεγγίσεις στις Μουσικές του Κόσμου (AAWM 2018) και 8ο Εργαστήριο Ανάλυσης Λαϊκής Μουσικής (FMA 2018).

Η πλούσια μουσική κληρονομιά του κόσμου έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον όχι μόνο της εθνομουσικολογίας, αλλά και της μουσικής θεωρίας/ανάλυσης, της ιστορίας της μουσικής, της μουσικής ψυχολογίας και της μουσικής πληροφορικής. Το συνδυαστικό συνέδριο AAWM2018/FMA2018 φέρνει κοντά μουσικούς και μουσικολόγους για να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία των μουσικών παραδόσεων του κόσμου, παλαιών ή σύγχρονων, που βρίσκονται πέρα από τα όρια της δυτικής έντεχνης μουσικής, μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών, πολιτιστικών, ιστορικών και αναλυτικών προσεγγίσεων, προκειμένου να αποδώσει διεπιστημονικό και διαπολιτιστικό διάλογο και να διαδώσει νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.

Κεντρικοί ομιλητές: John Roeder (University of British Columbia, Canada) Martin Stokes (King’s College London, UK), Emmanouil Benetos (Queen Mary University of London)

Το συνέδριο φιλοξενείται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, και γίνεται με την συνεργασία του New York University, του University of British Columbia, της Society for Music Analysis και του British Forum for Ethnomusicology και με την στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.

Το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου πλαισιώνεται από τρεις ενδιαφέρουσες μονόωρες συναυλίες (26, 27 και 28 Ιουνίου, 20:00-21:00), όπου παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακής και πειραματικής μουσικής της Μεσογείου.

Δείτε το επιστημονικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στις ιστοσελίδες

http://www.aawmconference.com

http://fma2018.mus.auth.gr

Κώστας Τσούγκρας, Αιμίλιος Καμπουρόπουλος

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

 

Διεθνές συνδυαστικό συνέδριο

Fifth International Conference on Analytical

Approaches to World Music (AAWM 2018)

& Eighth Folk Music Analysis Workshop (FMA 2018)

Θεσσαλονίκη, 26-29 Ιουνίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Λαδάδικα

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τετάρτη, 20 Ιούνιος, 2018 - 14:15