Επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Οι πόλεις μπροστά στις προκλήσεις της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή"

Επιστημονική Ημερίδα  διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη"
του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, 9.30 π.μ. στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Το θέμα της ημερίδας είναι: "Οι πόλεις μπροστά στις προκλήσεις της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή" 

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος, 2019 - 09:30
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ