Σειρά σεμιναρίων με τίτλο “Language of Empowerment” από το Adam Mickiewicz University -Πολωνία

 

Το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz (Poznan, Polland) διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με τίτλο “Language of Empowerment”. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της “International Week for Equality and Tolerance” (16-20 Νοεμβρίου 2020).
Πρόκειται για έξι σεμινάρια (διάρκειας 45 λεπτών), τα οποία θα μεταδίδονται μέσω του συνδέσμου www.facebook.com/wydzialanglistykiuam

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα στο ενημερωτικό έντυπο "Language of empowerment" 
 
 

 

 

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 3 Νοέμβριος, 2020 - 12:15