Διατμηματικά ταχύρρυθμα μαθήματα Τουρκικής γλώσσας του ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των δωρεάν διατμηματικών μαθημάτων, (απόφαση ΓΣ αριθμ. 30/28-11-23), θα προσφέρει σε φοιτητές/τριες του ΑΠΘ ταχύρρυθμο διατμηματικό μάθημα Τουρκικής γλώσσας (επίπεδο Α1), (κωδικός: ΤΟΥΡΚ-Α1) κατά το χρονικό διάστημα από  Δευτέρα 1η Απριλίου έως Παρασκευή  26 Απριλίου 2024.

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην τουρκική γλώσσα (επίπεδο A1).

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο : https://eforms.auth.gr/lance-app-form-turkish-4601/

στην οποία θα επισυνάψουν σε αρχείο (.pdf) πρόσφατο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 28 Μαρτίου 2024, 13:00 μ.μ. Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/τριες με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης ή είναι εκπρόθεσμες.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί/ές, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο