Σχολικός διαγωνισμός με τίτλο “Ταξιδεύοντας με τον Αριστοτέλη”.

Στο πλαίσιο δράσεών μας για την προβολή του έτους Αριστοτέλη, η Ελληνική Πρεσβεία και το Γραφείο Τύπου της Ρώμης διοργανώνουν, από κοινού με τρία μεγάλα κλασικά Λύκεια της Ρώμης (Visconti, Virgilio και Giulio Cesar) και σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) του Παν/μίου Θεσσαλονίκης, σχολικό διαγωνισμό με τίτλο «Ταξιδεύοντας με τον Αριστοτέλη».
Ειδικότερα, στον εν λόγω διαγωνισμό, η έναρξη του οποίου προκηρύχθηκε την 24.10.16, δικαιούνται να συμμετάσχουν μαθητές ή ομάδες μαθητών (αποτελούμενες από 2-5 άτομα) από οιαδήποτε τάξη ανωτέρω τριών Λυκείων, υποβάλλοντας έργα (διαφόρων ειδών, όπως γραπτά, εικαστικά, βίντεο, μουσικά κλπ), εμπνευσμένα από ρήσεις του Αριστοτέλη, βάσει σχετικού καταλόγου που εκπόνησε το ΔΙ.Κ.ΑΜ.
Τα ανωτέρω έργα πρέπει να υποβληθούν, ηλεκτρονικώς, μέχρι την 21.11.16, προκειμένου, εν συνεχεία, να αναρτηθούν σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα πραγματοποιηθεί ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία κατά το διάστημα 20.12.16 – 20.01.17.
Κατόπιν τούτου, οι πρώτες πέντε συμμετοχές θα εξετασθούν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από (α) υπογράφοντα, (β) τον Σύμβουλο του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολιτικής Κληρονομίας και Πρόεδρο του Συμβουλίου Διεθνών Ενώσεων για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, Kαθ. Κ. Louis Godart και (γ) την Πρόεδρο του ΔΙ.Κ.Α.Μ. Καθ. κα Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.
Τέλος, ο υπογράφων θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ανωτέρω κριτικής επιτροπής στο πλαίσιο σχετικής τελετής βράβευσης που θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Λυκείου Visconti στις αρχές Φεβρουαρίου 2017.
Σημειωτέον, ότι βραβείο για την πρώτη θέση συνιστά τριήμερο ταξίδι μαθητού ή ομάδος μαθητών και ενός Καθηγητού στην Θεσσαλονίκη και Στάγειρα, έξοδα οποίου (εισιτήρια και διανυκτέρευση) θα καλυφθούν από χορηγίες που θα εξασφαλισθούν από την Πρεσβεία και παρ’ ημίν το Γραφείο Τύπου.
Επισυνάπτεται, τέλος, προς ολοκλήρωση εικόνος, κείμενο κανονισμού διαγωνισμού, καθώς και κατάλογος σχετικών αποφθεγμάτων Αριστοτέλη.
Πληροφορίες επικοινωνίας
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Δευτέρα, 21 Νοέμβριος, 2016 (All day)
Οργάνωση εκδήλωσης
Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη - Τα Λύκεια της Ρώμης, Visconti, Virgilio και Giulio Cesar - ΔΙ.Κ.Α.Μ.