Ομιλία με τίτλο "Ο Ελληνισμός κατά τις Παραμονές της Αλώσεως"

Ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν
τιμᾶ τὴν μνήμη τῆς Ἁλώσεως τῆς ΚΠόλεως
τὴν Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, ὥρα 19.30΄
μὲ ὁμιλητὴ τὸν καθηγητὴ τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Κωνσταντῖνο Π. Χρήστου
Ἀντιπρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Μ.Σ.
μὲ θέμα:

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜОΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

Παρακαλεῖσθε μὲ τιμὴ νὰ παραστεῖτε
Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Ἀθανάσιος Ε. Καραθανάσης Βασίλειος Ν. Πάππας
 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Δευτέρα, 29 Μάιος, 2017 - 19:30
Χώρος: 
Κτίριο Διοικήσεως Ε.Μ.Σ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης 4, 1ος ὄροφος