"Ανοικτή πρόσβαση για ..." | Ημερίδα

Πρόσκληση ημερίδας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κα. Αικατερίνη Νάστα και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ στο πλαίσιο της Open Access Week 2017.

Ανοικτή πρόσβαση για …

Η ημερίδα θα διοργανωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2017 στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Στην ημερίδα συμμετέχουν:

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘΊδρυμα για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδος (Open Knowledge)

Πληροφορίες επικοινωνίας
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 24 Οκτώβριος, 2017 - 10:00 έως 13:30
Χώρος: 
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: